رویه ما

آرامیکو با افتخار بر تحقیق و توسعه متکی است. ما مسیر کاملی را از ایده تا یک کارخانه صنعتی کارآمد طی می‌کنیم

1

ایده

شناسایی فرصت‌ها در زمینه صنایع متالورژی و معدنی.

مطالعه پیش امکان‌سنجی

انجام یک مطالعه پیش امکان‌سنجی برای شناسایی ایده(های) امیدوارکننده و کنار گذاشتن گزینه‌های نامناسب.

2
3

تحقیق

تحقیق مفصل برای تعیین همه راه‌حل‌ها و روش‌های آزمایشگاهی، تجهیزات، مواد، و غیره.

آزمایشگاه

انجام آزمون‌های آزمایشگاهی برای بهینه‌سازی فرآیند، تعیین تأثیر پارامترهای مختلف بر نتیجه، ایجاد خواص مطلوب و غیره.

4
5

اجرا در مقیاس پایلوت

یک مطالعه اولیه در مقیاس کوچک برای ارزیابی امکان‌پذیری، زمان، هزینه، مقیاس‌پذیری، نتایج غیرمنتظره، توسعه بیشتر فرآیند و غیره.

توسعه دانش فنی

توسعه دانش فنی کامل فرآیند بوسیله تکمیل مراحل قبلی.

6
7

مطالعه امکان‌سنجی

انجام مطالعه امکان‌سنجی برای ارائه ارزیابی مستقل که همه جنبه‌های یک پروژه پیشنهادی را از جمله فنی، اقتصادی، مالی، قانونی و محیط‌زیستی بررسی می‌کند.

اجرا

اجرای پروژه‌ها به شکل‌های مختلفی مانند EPC، EPCM، EPC-F، MC، EMC یا سایر اشکال قرارداد.

8
9

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه بدون وقفه در طول مرحله تولید برای حل مشکلات و توسعه محصولات و روش‌های جدید برای فرآیند.

ایده

شناسایی فرصت‌ها در زمینه صنایع متالورژی و معدنی.

1

مطالعه پیش امکان‌سنجی

انجام یک مطالعه پیش امکان‌سنجی برای شناسایی ایده(های) امیدوارکننده و کنار گذاشتن گزینه‌های نامناسب.

2

تحقیق

تحقیق مفصل برای تعیین همه راه‌حل‌ها و روش‌های آزمایشگاهی، تجهیزات، مواد، و غیره.

3

آزمایشگاه

انجام آزمون‌های آزمایشگاهی برای بهینه‌سازی فرآیند، تعیین تأثیر پارامترهای مختلف بر نتیجه، ایجاد خواص مطلوب و غیره.

4

اجرا در مقیاس پایلوت

یک مطالعه اولیه در مقیاس کوچک برای ارزیابی امکان‌پذیری، زمان، هزینه، مقیاس‌پذیری، نتایج غیرمنتظره، توسعه بیشتر فرآیند و غیره.

5

توسعه دانش فنی

توسعه دانش فنی کامل فرآیند بوسیله تکمیل مراحل قبلی.

6

مطالعه امکان‌سنجی

انجام مطالعه امکان‌سنجی برای ارائه ارزیابی مستقل که همه جنبه‌های یک پروژه پیشنهادی را از جمله فنی، اقتصادی، مالی، قانونی و محیط‌زیستی بررسی می‌کند.

7

اجرا

اجرای پروژه‌ها به شکل‌های مختلفی مانند EPC، EPCM، EPC-F، MC، EMC یا سایر اشکال قرارداد.

8

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه بدون وقفه در طول مرحله تولید برای حل مشکلات و توسعه محصولات و روش‌های جدید برای فرآیند.

9
پیمایش به بالا