آرامیکو
تاریخچه

آرامیکو با شجاعت و اشتیاق فراوان، اولین کارخانه تولید شمش منیزیم در ایران را در سال 1393 به بهره‌برداری رساند و از آن زمان تاکنون، پروژه های صنعتی متعددی را در زمینه‌های مختلف صنعت معدن و متالورژی در سراسر کشور انجام داده است.

1402

احداث و شروع بهره‌برداری واحد تولید اکتیو آلومینا

1402

احداث و شروع بهره‌برداری واحد تولید مس کاتدی

1401

شروع احداث خط تولید شمش خالص و آلیاژی منیزیم خراسان

1400

احداث و شروع بهره‌برداری اولین خط تولید فیوزد آلومینا در کشور

1399

توسعه و افزایش ظرفیت خط تولید آلفا آلومینا

1396

احداث و شروع بهره‌برداری اولین خط تولید آلومینای آلفا در کشور

1393

دریافت عنوان دانش بنیانی

1393

راه اندازی و شروع بهره برداری از اولین واحد تولیدکننده شمش منیزیم در ایران

1390

شروع قرارداد احداث اولین واحد تولید شمش منیزیم کشور

1388

ثبت شرکت

1402

احداث و شروع بهره‌برداری واحد تولید اکتیو آلومینا

1402

احداث و شروع بهره‌برداری واحد تولید مس کاتدی

1401

شروع احداث خط تولید شمش خالص و آلیاژی منیزیم خراسان

1400

احداث و شروع بهره‌برداری اولین خط تولید فیوزد آلومینا در کشور

1399

توسعه و افزایش ظرفیت خط تولید آلفا آلومینا

1396

احداث و شروع بهره‌برداری اولین خط تولید آلومینای آلفا در کشور

1393

دریافت عنوان دانش بنیانی

1393

راه اندازی و شروع بهره برداری از اولین واحد تولیدکننده شمش منیزیم در ایران

1390

شروع قرارداد احداث اولین واحد تولید شمش منیزیم کشور

1388

ثبت شرکت

پیمایش به بالا